From Ambulare

Main: Intro

Základní myšlenkou tohoto nadačního fondu je výchova dětí a mládeže k všestranně zdravému způsobu života v duchu myšlenek ve zdravém těle zdravý duch a léčba prací.

Zvláště pak má činnost nadačního fondu umožnit partnerství v oblasti spolupráce mezi organizacemi sdružujícími výše uvedené skupiny obyvatel (svaz invalidů, svaz bojovníků za svobodu, romská iniciativa, židovské obce atd.).

K vzájemnému poznávání bude nadační fond přispívat při setkávání dětí, mládeže a dospělých těchto různých sociálních skupin a bude podporovat kooperace nejrůznějšího druhu.

Kupříkladu:

Celý text představení

Retrieved from http://www.ambulare.cz/
Page last modified on February 12, 2014, at 08:32 PM