Main

Ambu 1

Účel

Nestátní zdravotnické zařízení, podporované nadačním fondem AMBULARE slouží k obecnému zájmu tím, že zajišťuje potřeby zdravotnické péče vyšetření a ošetření osob, které potřebují odbornou lékařskou péči,zejména na poli rehabilitaèní péče osobám tělesně postiženým, nebo takovým, které pro stáří, či nemoc nedosahují takových výdělků, aby si mohly potřebnou péči uhradit z vlastních finanèních zdrojù.

Nadační fond AMBULARE slouží k obecnému zájmu tím, že zajišťuje potřeby vyšetření, pobyt v nemocnici, ošetřování a pobyt zejména dlouhodobě nemocných, kterým tato forma pomoci nemůže být poskytnuta ani v domácím ošetřování ani v nemocnici.

Příprava

Podrobné rozplánovaní projektu

Realizace