Main

Historie

2000

Nadační fond vznikl 8. prosince 2000 v souvislosti se snahou o vybudování ústavu vyvíjejícího podpůrné aktivity v nejširším slova smyslu.

Zároveň se svou ustanovovací schůzí rozhodla správní rada o zahájení příprav na modelovém projektu „Podejme si ruce“ zalženému po vzoru camphillských vesniček.

2010

Na výroční schůzi konané 12. prosince 2010 rozhodla správní rada o modernizaci zaběhnutých procesů a přijetí nových členù na vedoucí posty.

Prvním cílem nové správní rady bylo zvýšení viditelnosti a atraktivnosti nadačního fondu vytvořením právě této webové prezentace a jednotné firemní kultury.